Ensimmäiset käynnit lääkärin vastaanotolla jännittävät. Lääkärillä on paljon kerrottavaa syöpäsi laadusta ja hoitomenetelmistä. Tässä osiossa keskitytään vastaanottotilanteeseen: keitä vastaanotolle voi tulla, mitä vastaanotolla tapahtuu ja mitä lääkäri sinulle kertoo?

1. Läheinen mukaan vastaanotolle

Suolistosyöpädiagnoosin kuuleminen on jännittävä tilanne, kun kaikenlaiset ajatukset täyttävät mielen. Tällöin lääkärin puhe saattaa mennä suurelta osin ohi korvien, eikä ensimmäisestä vastaanottokerrasta jää paljonkaan mieleen.

Järkytyksestä selviytyminen vie aikaa, ja usein vasta muutaman vastaanottokerran jälkeen pystyy käsittelemään omaa sairauttaan ja tunteitaan paremmin. Tällöin myös tiedon vastaanottokyky paranee huomattavasti. Tästä syystä lääkärin vastaanotolle kannattaa aina pyytää mukaan perheenjäsen tai ystävä. Läheinen on tervetullut mukaan kaikille lääkärin vastaanotto- ja hoitokerroille.

Toisen ihmisen mukanaolo saattaa helpottaa vastaanottokäyntiä, sillä neljä korvaa kuulee asiat paremmin kuin kaksi. Läheisen on yleensä helpompi kuunnella lääkäriä ja kiinnittää huomiota tärkeisiin yksityiskohtiin, kuten syövän levinneisyysasteeseen ja hoitomahdollisuuksiin. Läheinen voi myös tehdä muistiinpanoja ja esittää lääkärille tarkentavia kysymyksiä epäselvistä asioista. Läheisen kanssa on hyvä käydä yhdessä läpi lääkärin antamia tietoja.

2. Lääkärin vastaanotolla

Lääkärin vastaanotolla on hyvä keskittyä kertomaan sairaudesta kaikki olennainen, kuten hoitojen mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset tai sairauden oireet. Valmistaudu kertomaan lääkärille myös, mikäli sinulla on muita sairauksia ja niihin mahdollisia lääkityksiä, sillä ne saattavat vaikuttaa hoidon valintaan.

Vastaanotolla kannattaa myös esittää kysymyksiä ja pyytää lääkäriä selittämään epäselvät asiat niin, että ymmärrät ne. Muista, että lääkärin vastaanotolla ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Kysy rohkeasti kaikkea, mikä mieltäsi askarruttaa. Muista, ettei avun pyytämistä tarvitse hävetä.

3. Ota muistilappu mukaan

Hoitoprosessin varrella mieleesi tulee varmasti lukuisia kysymyksiä, eivätkä ne kaikki välttämättä muistu mieleen lääkärin vastaanotolla. Siksi kysymykset on hyvä kirjata paperille ja ottaa muistilappu mukaan vastaanotolle. Myös läheinen voi kirjata omia havaintojaan ja kertoa niistä lääkärille. Tältä sivustolta löytyvät kysymyslistat saattavat myös olla hyödyksi.

4. Pidä hoitopäiväkirjaa

Ole avoin ja kerro lääkärille tai hoitajalle kaikista sinua huolestuttavista asioista. Heidän on myös hyvä tietää terveydentilasi vaihteluista. Hyvä keino tähän on pitää hoitopäiväkirjaa. Kirjaa siihen tuntemuksesi, sinulle annetut hoidot ja niiden mahdolliset haittavaikutukset. Näin voit yhdessä lääkärisi kanssa seurata hoitojen etenemistä ja olet perillä kaikesta siitä, mitä sinulle tapahtuu.

5. Hoitojen suunnittelu

Koska jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen, myös hoitosuunnitelma räätälöidään henkilökohtaisesti. Pystyt vaikuttamaan omaan hoitosuunnitelmaasi parhaiten keskustelemalla lääkärisi kanssa. Hän kuuntelee sinua ja huomioi toiveesi. Hoitojen suunnittelu on siis tiimityötä, jossa sinä olet yksi tiimin jäsenistä. Koska jokaista erikoisalaa edustava lääkäri tarkastelee sairauttasi hieman eri näkökulmasta, heidän yhteistyönsä ja ammattitaitonsa tuloksena syntyy juuri sinulle paras mahdollinen hoitosuunnitelma.

6. Kysymyksiä lääkärille

Seuraavat kysymykset kannattaa käydä läpi lääkärin kanssa.

 • Missä kohdin suolta kasvaimeni sijaitsee?
 • Onko syöpä levinnyt kehon muihin osiin? Jos on, niin minne?
 • Miten syöpääni voidaan hoitaa?
 • Voidaanko syöpäni leikata?
 • Mitä seuraavaksi tapahtuu?
 • Mistä saan lisää tietoa sairaudestani?
 • Mistä saan vertaistukea itselleni ja läheisilleni?
 • Millaisia hoitomuotoja on olemassa minun syöpätyypilleni?
 • Miksi minulle on valittu juuri tämä hoito?
 • Miten eri hoitojen haittavaikutukset eroavat toisistaan?
 • Mitä hoidolta on odotettavissa?
 • Kuinka ja missä hoidot annetaan?
 • Kuinka kauan hoidot kestävät?
 • Miten hoidon vaikutusta seurataan?
 • Voidaanko hoitoa vaihtaa, jos se ei toimi tai en siedä sitä?
 • Voidaanko minulle kokeilla solunsalpaajahoitoa ja biologista hoitoa?