Peräsuolen syöpä on suolen alimman 15 cm matkalla esiintyvä syöpä. Se on yleistymässä ja hieman yleisempi miehillä. Peräsuolen syöpä voidaan leikata kolmella eri tavalla ja näillä on kaikilla vaikutusta suolen toimintaan.

Peräsuolisyöpä leikataan useimmiten sen aiheuttamien oireiden takia. 1) Jos syöpä sijaitsee lähellä sulkijalihasta niin peräaukon säästäminen on useimmiten mahdotonta ja potilaalle tehdään peräsuolen ja –aukon poisto (abdominoperineaalinen resektio). Tällöin potilaalle jää pysyvä avanne vasemmalle alavatsalle. 2) Yksittäisillä potilailla, joilla on hyvin pieni syöpä, niin peräaukko voidaan säästää ja tehdä pelkkä paikallinen poisto peräaukon kautta.  3) Valtaosalla voidaan tehdä leikkaus, jossa poistetaan peräsuoli ja saumataan paksusuolen loppu peräaukon yläpuolelle (anteriorinen resektio). Sauma on kuitenkin aika heiveröinen aluksi ja siksi suurimmalle osalle potilaista tehdään suojaava myöhemmin poistettava avanne suolileikkauksen yhteydessä. Sekä anteriorinen että abdominoperineaalinen resektio tehdään niin kutsutulla TME tekniikalla jossa poistetaan ympäröivä rasva ja imusolmukkeet sikiöaikaisia kalvoja pitkin. Tämä on parantanut peräsuolisyövän ennustetta selvästi ja vähentänyt paikallisuusiutumat kolmennekseen aikaisemmasta.

Peräsuolisyövän parantavassa hoidossa yhdistetään usein kirurgia, sädehoito ja solunsalpaajahoito. Sädehoidon voi antaa lyhyenä leikkausta edeltävänä hoitona (5 kertaa 5 Gy nimeltään ja toteutetaan viitenä peräkkäisenä arkipäivänä), pitkänä solunsalpaaja ja sädehoidon yhdistelmänä (5,5 viikon kemosädehoitona) ennen tai jälkeen peräsuolisyöpäleikkauksen.

Liitännäishoitoa annetaan samoin periaattein kuin paksusuolensyövässä. Kuuden kuukauden solunsalpaajahoito 5-fluorourasiilin tyyppisellä lääkkeellä tai sitten sen voi yhdistää oksaliplatiiniin mikäli uusimistodennäköisyys on vähänkin suurempi. Liitännäishoidolla estetään noin kolmasosa uusiutumisista, mutta yksilön kohdalla hyöty on hyvin vaikea ennustaa.

Levinneen syövän hoidossa yhdistetään oirehoito, solunsalpaajat ja biologiset lääkkeet, niin että potilaan vointi olisi mahdollisimman hyvä. Pienellä osalla niistä joilla peräsuolensyöpä on poistettu tai poistettavissa kokonaisuudessaan niin voidaan poistaa etäpesäkkeet. Tyypillisimmät etäpesäkkeen poistot tehdään maksassa tai keuhkossa ja harvemmin muissa elimissä (munasarjat, aivot ja vatsanpeitteet). Etäpesäkkeiden poisto hyödyttää vain mikäli kaikki kuvantaen näkyvä syöpä voidaan poistaa.

Peräaukon syöpä

Peräaukon syöpä on kudostyypiltään eri kuin suolistosyöpä joka on limakalvolta lähtöisin. Peräaukon syöpä liittyy osalla kondyloomiin eli HPV (human papillooma viruksen) viruksen aiheuttamiin kasvaimiin jotka vuosien saatossa tulevat pahanlaatuisiksi. Tällainen syöpä on usein levyepiteelisyöpä kudostyypiltään. Mutta peräaukon seudussa esiintyy myös melanoomaa, pagetin tautia, lymfoomia ja monia muita syöpiä.

Peräaukon levyepiteelisyöpä hoidetaan harvemmin leikkauksella ja sädehoidon ja solunsalpaajan yhdistelmähoito (kemosädehoito) yksinään riittää parantamaan valtaosan potilaista. Muut syöpätyypit hoidetaan useimmiten leikkauksella.