Uutta tietoa aspiriinista suolistosyövän ehkäisyssä

  • artikkelit

Aspiriini eli asetyylisalisyylihappo on melko monipuolinen tulehduskipulääke, jonka avulla voidaan lievittää kipua ja kuumetta sekä vähentää tulehdusta. Verta ohentavan vaikutuksensa ansiosta sitä käyte-tään myös veritulppien estämiseen. Suolistosyövässä aspiriinilla on todettu olevan sekä tautia ehkäiseviä että sen ennustetta parantavia vaikutuksia. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että aspiriinilla on taipumus ehkäistä syöpään liittyvää nopeaa solunjakautumista.

Vuonna 2009 American Medical Association julkaisi tutkimuksen, jonka tuloksista kävi ilmi, että aspiriinia käyttäneillä suolistosyöpäpotilailla oli noin kolmanneksen paremmat mahdollisuudet parantua verrattuna niihin, jotka eivät olleet käyttäneet lääkettä. Useissa tutkimuksissa on myös pystytty osoittamaan, että aspiriini ehkäisee suolistosyöpää silloin kun sitä käytetään suurina annoksina eli enemmän kuin 325 milli-grammaa päivässä. Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa: suurina annoksina aspiriinin haittavaikutukset, kuten maha- ja suolistoverenvuodot, ovat yleensä todennäköisempiä.

Myös pienempi annos aspiriinia ehkäisee syöpää

Uusimman tutkimustiedon mukaan myös pienempi annos eli 75 milligramman päivittäisannos aspiriinia voi ehkäistä suolistosyöpää. Tämä käy ilmi skotlantilaistutkimuksesta, johon osallistui yli 5 000 ihmistä. Hieman alle puolella (2 279) otokseen kuuluvista oli todettu suolistosyöpä.

Tutkimuksen toteutusta varten osallistujia pyydettiin täyttämään kyselylomakkeita, joiden avulla selvitettiin heidän ravintotottumuksiaan ja elintapojaan ennen sairastumista tai vaihtoehtoisesti ennen tutkimukseen osallistumisesta. Vastaajilta tiedusteltiin muun muassa, miten usein he olivat käyttäneet aspiriinia tai muita ei-steroidisia tulehduskipulääkkeitä (NSAID) pieninä annoksina eli 75 milligrammaa päi-vässä. Tähän ryhmään kuului terveistä ihmisistä noin 18 prosenttia ja suolistosyöpään sairastuneista 15,5 prosenttia.

Tutkimuksesta saadut tulokset pystyivät osoittamaan aspiriinin hyödyn myös pienemmällä annoksella. Tuloksista kävi ilmi, että ihmisillä, jotka käyttivät pieniannoksista aspiriinia päivittäin, oli noin 22 prosenttia pienempi todennäköisyys sairastua suolistosyöpään. Toinen keskeinen havainto oli, että riski näytti piene-nevän sen mukaan, miten pitkään lääkettä oli käytetty: yli viisi vuotta pieniannoksista aspiriinia käyttäneil-lä oli jopa 30 prosenttia pienempi todennäköisyys sairastua niihin verrattuna, jotka eivät olleet käyttäneet lainkaan tulehduskipulääkkeitä.

Lisää tutkimuksia tarvitaan

Tuore skotlantilaistutkimus oli tähän mennessä yksi laajimmin toteutetuista aihetta käsittelevistä tutkimuksista, ja siksi sen tuloksia pidetään varsin lupaavina. Aihe herättää luonnollisesti myös paljon kiinnostusta, koska aspiriinia käytetään melko laajasti ehkäisemään sydän- ja verisuonitauteja. Pieniannoksisen aspiriinin suolistosyöpää ehkäisevän vaikutuksen todistaminen vaatii kuitenkin monien asiantuntijoiden mielestä lisää vastaavanlaisia tutkimuksia. Yhtenä merkittävänä syynä tähän on se, että aiemmissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa tulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia.

Lähteet:

Andrew T. Chan et al.; Aspirin Use and Survival After Diagnosis of Colorectal Cancer.
The Journal Of the American Medical association 2009; 302(6):649–658.
Farhat V N Din et al. Effect of aspirin and NSAIDs on risk and survival from colorectal cancer.
Gut gut.2009.203000 Published Online First: 15 September 2010
http://www.poliklinikka.fi/?page=5575414&id=4451848

RCH 02/12/10