Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja syöpäsairauksiin on viime vuosina kehitetty yhä parempia ja tehokkaampia lääkkeitä. Tästä osiosta saat tietoa suolistosyövän hoitomenetelmistä ja hoitojen mahdollisista haittavaikutuksista.

Jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen. Sen vuoksi hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä tehoa toiselle. Tästä johtuen suolistosyövän hoito räätälöidään jokaiselle potilaalle aina yksilöllisesti. Syövän hoitoon on olemassa useita eri vaihtoehtoja, ja niiden avulla pyritään joko parantamaan syöpä kokonaan, pidentämään elinaikaa tai vähentämään syövän aiheuttamia oireita.

Viime vuosien kehitysaskeleista huolimatta kaikkia suolistosyöpiä ei pystytä parantamaan. Oikealla lääkevalinnalla on usein kuitenkin mahdollista vaikuttaa levinneeseen suolistosyöpään siten, että syöpäkasvain joko lakkaa kasvamasta tai pienenee. Tällaista hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi eli oireenmukaiseksi hoidoksi. Palliatiivisen hoidon ensisijainen tavoite on hidastaa taudin etenemistä ja lievittää oireita.

Ajan mittaan syöpä voi muuttua vastustuskykyiseksi jotain tiettyä hoitomenetelmää vastaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoidon teho heikkenee ja kasvain jatkaa kasvuaan. Tällöin on hyvä pohtia yhdessä lääkärin kanssa mahdollisia jatkotoimia, joiden tavoitteena on pysäyttää uudestaan suolistosyövän eteneminen.