Käyttöaiheet: Raltitreksedia käytetään paksusuolisyövän hoidossa, mikäli 5-fluorourasiili ei sovi potilaalle.

Annostelu: Raltitreksedi annostellaan suonensisäisesti lyhyenä infuusiona laskimoon kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Raltitreksedi estää DNA-synteesissä tarvittavan tymidylaattisyntaasin toiminnan. Tämän seurauksena DNA:n synteesi häiriytyy ja solu tuhoutuu.

Mahdolliset haittavaikutukset: Raltitreksedin mahdollisia haittavaikutuksia ovat leukopenia, pahoinvointi, ripuli, kuumereaktio ja väsymys.