Käyttöaiheet: Oksaliplatiini on tarkoitettu Dukes C –luokan suolistosyövän liitännäishoitoon sekä levinneen suolistosyövän hoitoon yhdessä 5-fluorourasiilin ja foolihapon kanssa.

Annostelu: Oksaliplatiini annostellaan suonensisäisenä tiputuksena kahden tai kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Solunjakautumisen yhteydessä myös DNA jakaantuu eri tytärsoluihin. Jos DNA-juosteiden eroaminen toisistaan estetään, häiriytyy myös solunjakautuminen ja lopulta solu kuolee. Oksaliplatiini muodostaa DNA-säikeiden sisäisiä ja välisiä siltoja, jotka estävät DNA-juosteiden eroamisen toisistaan. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat, tosin usein syöpäsoluja hitaammin, oksaliplatiini vaikuttaa syöpäsolujen lisäksi myös terveisiin soluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset: Oksaliplatiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat ääreishermostoon liittyvät vaivat, kuten pistely sormissa, jalkapohjissa ja kasvoissa. Pidempiaikaisessa käytössä oksaliplatiini voi aiheuttaa tunnottomuutta, jota esiintyy ensimmäisenä sormissa ja päkiöissä. Oksaliplatiini ei yleensä aiheuta hiustenlähtöä.