Hoitoprosessin läpikäyminen auttaa sinua ymmärtämään etukäteen, mitä hoitosi eri vaiheissa tapahtuu, sekä suunnittelemaan omia aikataulujasi.

Käy hoitoprosessin eri askeleet rauhassa läpi ja mieti, missä vaiheessa olet juuri tällä hetkellä. Näin pystyt valmistautumaan jo hyvissä ajoin seuraavaan tapaamiseen ja toimenpiteeseen. Muista kuitenkin, että tässä kuvattu hoitoprosessi on suuntaa antava ja saattaa vaihdella eri potilailla.

1. Suolistosyövän toteaminen

Kun olet kertonut ensimmäistä kertaa suolisto-oireistasi yleislääkärille, hän ohjaa sinut tarkempiin tutkimuksiin. Tavallisimmin suolistosyöpä todetaan kolonoskopiassa, joka on paksusuolen tähystystutkimus. Tähystyksen yhteydessä voidaan ottaa myös koepaloja suolen limakalvolta. Koepalat ovat pieniä näytteitä, jotka patologi tutkii myöhemmin mikroskoopilla.

Jos kolonoskopian perusteella on syytä epäillä suolistosyöpää, lääkäri lähettää sinut joko kirurgin vastaanotolle jatkoarvioon tai suoraan vatsaelinkirurgiaan erikoistuneen lääkärin vastaanotolle. Erikoislääkäri tekee vatsanalueen tietokone- tai magneettikuvauksen ja vatsan ultraäänitutkimuksen ja ottaa keuhkokuvan. Näillä lisätutkimuksilla selvitellään kasvaimen tarkempaa sijaintia ja mahdollista leviämistä muihin vatsaontelon elimiin.

Koepalojen tutkiminen saattaa kestää kahdesta kolmeen viikkoa. Tutkimus on kuitenkin hyvin tärkeä oikean diagnoosin saamiseksi. Tänä aikana on hyvä perehtyä sairauteen.

2. Hoitojen suunnittelu

Kun suolistosyövän levinneisyysaste on selvitetty, alkaa hoitosuunnitelman laatiminen. Hoitojen suunnittelu on tiimityötä, jossa sinä olet tiimin tärkeä jäsen. Hoitojen suunnitteluun osallistuvat onkologi eli syöpätautien erikoislääkäri, kirurgi, patologi ja röntgenlääkäri. Hoitomenetelmän valintaan vaikuttavat kasvaimen koko ja sijainti sekä syöpäsolujen levinneisyys.
Suolistosyövän eri hoitovaihtoehtoja ovat leikkaus, sädehoito, solunsalpaajahoito ja levinneessä syövässä biologiset hoidot. Onkologi keskustelee vastaanotolla vaihtoehdoista kanssasi.

Leikkaus on paksu- ja peräsuolisyövän ensisijainen ja ainoa parantava hoitomenetelmä. Leikkaus suoritetaan joidenkin viikkojen kuluessa diagnoosin varmistumisesta. Levinneessä suolistosyövässä leikkaushoito ei aina ole mahdollinen eikä tarpeellinen, mutta yleensä kasvain pyritään poistamaan, jotta se ei tuki suolen toimintaa. Tällöin tautia hoidetaan mahdollisuuksien mukaan solunsalpaajilla ja biologisilla hoidoilla.

Tarve saada tietoa omasta sairaudesta on yleensä suurimmillaan juuri ennen leikkausta. Saatat miettiä, mitä leikkauksessa tapahtuu ja miten hoitoja jatketaan sen jälkeen. Jos omat voimasi eivät riitä tiedon etsimiseen, on hyvä pyytää apua läheisiltä. Oikeanlainen tieto auttaa valmistautumaan leikkaukseen sekä sen jälkeen mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin ja päätöksiin.

3. Hoidot

Leikkauksen tavoitteena on poistaa suolesta näkyvä kasvain sekä sitä ympäröivää tervettä kudosta imusolmukkeineen. Terveen kudoksen poistamisella pyritään siihen, että kaikki yksittäisetkin syöpäsolut saadaan pois. Leikkauksen yhteydessä patologi tutkii kasvaimen ja ottaa siitä näytepaloja mikroskooppitutkimukseen. Näytepaloista määritetään kasvaimen pahanlaatuisuus ja se, onko se levinnyt esimerkiksi lähi-imusolmukkeisiin tai vieruselimiin.
Leikkauksen yhteydessä sinulle saatetaan tehdä avanne, jotta leikkaushaava suolistossa saa parantua rauhassa. Lääkärin harkinnan mukaan sinulle saatetaan joissain tapauksissa antaa ennen leikkausta sädehoitoa tai sytostaattihoitoa. Ennen leikkausta annettavaa sädehoitoa kutsutaan neoadjuvanttihoidoksi.

Leikkauksen jälkeen sinut kutsutaan onkologin vastaanotolle. Onkologi laatii alustavan hoitosuunnitelman patologin lausunnon ja kirurgin tekemän leikkauskertomuksen pohjalta. Usein hoitosuunnitelmasta keskustellaan vielä uudelleen eri alojen asiantuntijalääkäreiden yhteispalaverissa. Hoitosuunnitelma käydään kanssasi läpi jo ensimmäisellä vastaanottokäynnillä. Tämän vuoksi sinun olisi hyvä ymmärtää hoitomenetelmiä ja hoitojen mahdollisia haittavaikutuksia. Hoitoja ja omia mietteitä on hyvä käydä läpi läheisten kanssa. Muista, että voit aina ottaa läheisen mukaan vastaanotolle tueksi, tekemään muistiinpanoja ja keskustelemaan hoitovaihtoehdoista.

Vastaanotolla lääkärisi kertoo tarkemmin suolistosyövästä ja mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Hän kuuntelee toiveitasi ja pyrkii huomioimaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä vaiheessa on hyvä käydä yhdessä läpi hoitojen tarkoitus ja tavoitteet. Lääkärisi kysyy ennen hoitojen aloittamista vielä hoitomyöntyvyyttäsi. Hoidoille määritetään tarkka aikataulu, jonka noudattaminen on oleellista hoidon onnistumisen kannalta.

Leikkauksen jälkeen hoidot voivat jatkua sädehoidolla, solunsalpaajahoidolla tai näiden yhdistelmällä. Hoidoilla pyritään tuhoamaan ne syöpäsolut, joita ei ole pystytty poistamaan leikkauksessa. Tietyissä tapauksissa säde- tai solunsalpaajahoitoa voidaan antaa sinulle jo ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen annettavia hoitoja kutsutaan liitännäis- eli adjuvanttihoidoiksi.

4. Hoitojen aikana

Hoitojen aikana on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista lepäämällä riittävästi. Nauti monipuolista ravintoa ja rentoudu vaikka hyvän kirjan tai elokuvan parissa. Liiku voimiesi mukaan. Yritä välttää kovaa fyysistä rasitusta. Muista myös, että pahoinvointilääkitys saattaa helpottaa oloasi varsinkin solunsalpaajahoidon aikana.

5. Hoitojen jälkeen

Hoitojen jälkeen tilannettasi seurataan säännöllisin väliajoin lääkärin vastaanotolla. Seurantakäynneillä etsitään mahdollisia merkkejä tilanteen muuttumisesta. Nämä käynnit ovat myös hyviä hetkiä puhua lääkärin kanssa omista tuntemuksista, ajatuksista ja huolista. Seurannalla ei kuitenkaan aina pystytä ehkäisemään syövän uusiutumista tai leviämistä.

6. Jos syöpä uusii

Suolistosyöpä saattaa uusiutua vuosienkin kuluttua. Mikäli syöpä uusii, sitä pyritään hoitamaan samalla tavoin kuin alkuperäistä kasvainta. Leikkaus ei kuitenkaan aina ole mahdollista, jos suolesta on ensimmäisellä kerralla poistettu suurin osa. Tällöin sinulle laaditaan uusi hoitosuunnitelma. Uusiutuneen suolistosyövän hoidossa käytetään usein solunsalpaajahoitoa ja biologisia hoitoja.