Sairaalat ja sairaanhoitopiirit

Suomi jakautuu 21 sairaanhoitopiiriin, joissa tarjotaan erikoissairaanhoidon palveluita. Jokainen Suomen kunta kuuluu johonkin näistä sairaanhoitopiireistä. Sairaala, jossa sinua hoidetaan, määräytyy kotipaikkakuntasi perusteella. Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden lisäksi on 16 keskussairaalaa.

Lääkärit

Suolistosyövän hoidosta vastaa useimmiten hoitotiimi. Suolistosyövän toteamiseen, hoidon suunnitteluun, leikkaukseen sekä itse hoitoon osallistuvat kirurgi, onkologi, patologi, röntgenlääkäri ja omalääkärisi. Suolistosyövän solunsalpaaja- ja sädehoidosta vastaa onkologi eli syöpäsairauksien erikoislääkäri. Lääkäreiden lisäksi hoitotiimiin kuuluu myös joukko päteviä hoitajia, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja muuta sairaalahenkilökuntaa.

Onkologi on syöpätautien (ja sädehoidon) erikoislääkäri. Hän laatii suolistosyövän levinneisyyden pohjalta hoitosuunnitelman, joka käydään läpi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä.

Kirurgi suorittaa mahdollisen tähystyksen ja leikkauksen. Leikkauksen jälkeen hän kertoo löydöksistä ja lopullisesta diagnoosista. Gastrokirurgi on vatsaelinkirurgiaan erikoistunut kirurgi.

Röntgenlääkäri tutkii potilaasta otetut röntgen- ja tietokonekuvat ja tekee niistä kirjallisen lausunnon hoitavalle lääkärille.

Patologi tutkii leikkauksessa otetut kudos- ja solunäytteet. Näytteistä määritetään millimetrin tarkkuudella kasvaimen koko, levinneisyys ja solutyyppi.