Käyttöaiheet: Setuksimabia käytetään sellaisten potilaiden hoitoon, joilla on epidermaalisen kasvutekijän reseptoreita (EGFR) ilmentävä, RAS-villityypin levinnyt paksu- tai peräsuolisyöpä yhdessä irinotekaanipohjaisen  solunsalpaajahoidon kanssa. Setuksimabia käytetään ensilinjan hoitona yhdessä oksaliplatiinin kanssa tai ainoana lääkkeenä potilailla, joilla oksaliplatiini- ja irinotekaanipohjainen hoito on epäonnistunut ja jotka eivät siedä irinotekaania. Villin tyypin RAS –status on osoitettava ennen setuksimabi – hoidon aloittamista.

Annostelu: Setuksimabi annostellaan kerran viikossa suonensisäisesti sairaalassa solunsalpaajahoitojen yhteydessä.

Toimintamekanismi: Setuksimabi on epidermaaliseen kasvutekijäreseptoriin (EGFR) sitoutuva vasta-ainelääke. Kun setuksimabi sitoutuu solun pinnalla olevaan reseptoriin, solun sisäisten kasvusignaalien välitys häiriintyy. Sitoutumisen seurauksena kasvainsolu ei enää pysty vastaanottamaan kasvuun, kehittymiseen ja leviämiseen tarvittavia viestejä.

Mahdolliset haittavaikutukset: Setuksimabin mahdollisia haittavaikutuksia ovat aknen kaltainen ihottuma, ihon haavaumat, ripuli, pahoinvointi, limakalvotulehdukset, alopesia ja allergiset reaktiot.