Käyttöaiheet: Panitumumabi on tarkoitettu  villin tyypin RAS-geeniä ilmentävän levinneen paksu- ja peräsuolisyövän hoitoon. Ensilinjan hoitona panitumumabi yhdistetään oksaliplatiinipohjaiseen solunsalpaajahoitoon. Toisessa linjassa panitumumabi yhdistetään  irinotekaanipohjaiseen solunsalpaajahoitoon potilailla, jotka ovat saaneet ensilinjan hoitona fluoropyrimidiinipohjaista solunsalpaajahoitoa. Panitumumabia käytetään ainoana lääkkeenä, kun fluoropyrimidiiniä, oksaliplatiinia ja irinotekaania sisältävä solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi. Villin tyypin RAS –status on osoitettava ennen panitumumabi – hoidon aloittamista

Annostelu: Panitumumabi annostellaan kahden viikon välein suonensisäisesti sairaalassa.

Toimintamekanismi: Panitumumabin toiminta perustuu epidermaalisen kasvutekijäreseptorin (EGFR) toiminnan estoon. Panitumumabi sitoutuu epidermaalisen kasvutekijän reseptoriin (EGFR), joita on tiettyjen solujen, kuten kasvainsolujen, pinnalla. Sitoutumisen seurauksena kasvainsolu ei enää pysty vastaanottamaan EGFR:n välittämiä kasvuun, kehittymiseen ja leviämiseen tarvittavia viestejä.

Mahdolliset haittavaikutukset: Panitumumabin mahdollisia haittavaikutuksia ovat aknen kaltainen ihottuma, ihon haavaumat, ripuli, pahoinvointi ja uupumus.