Käyttöaiheet: Bevasitsumabi on ensimmäinen levinneen suolistosyövän hoitoon hyväksytty biologinen verisuonten kasvua estävä lääke. Bevasitsumabia käytetään levinneen paksu- ja peräsuolisyövän hoitoon yhdessä fluoropyrimidiinipohjaisten solunsalpaajien kanssa. Sitä käytetään myös muiden levinneiden syöpien, kuten rintasyövän, ei-pienisoluisen keuhkosyövän, munasarjasyövän ja munuaissyövän hoitoon joko tiettyihin solunsalpaajiin tai interferoniin yhdistettynä.

Annostelu: Bevasitsumabi annostellaan suonensisäisesti sairaalassa solunsalpaajahoitojen yhteydessä kahden tai kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi: Syöpäkasvain ei kasva ilman omaa verisuonitusta juuri nuppineulan päätä suuremmaksi. Verisuonet tuovat kasvaimelle happea ja ravinteita kasvua varten. Tämän vuoksi syöpäsolut erittävät usein verisuonten kasvutekijää (VEGF), joka houkuttelee paikalle uusia verisuonia.

Bevasitsumabi on biologinen vasta-ainelääke, joka tunnistaa syöpäsolun erittämän verisuonten kasvutekijän ja sitoutuu siihen. Bevasitsumabin sitoutuminen VEGF-kasvutekijään estää verisuonten kasvun syöpäkasvaimeen, jolloin kasvaimen kasvu pysähtyy tai hidastuu.

Mahdolliset haittavaikutukset: Bevasitsumabi-hoitoon liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia ovat verenpaineen nousu, nenäverenvuodot ja virtsan proteiinipitoisuuden lisääntyminen. Hoidolla voi myös olla vaikutusta haavojen paranemiseen.