Liikunta pienentää paksusuolisyövän riskiä

  • artikkelit

Amerikkalaistutkijat ovat saaneet vankkaa ja uudenlaista todistusaineistoa siitä, että liikunnalla on keskeinen merkitys paksusuolisyövän ehkäisyssä. Sen mukaan miehillä ja naisilla, jotka harrastavat aktiivisesti liikuntaa, on pienempi todennäköisyys sairastua paksusuolisyöpään. 

Tämä käy ilmi tuoreesta meta-analyysitutkimuksesta, jossa yhdistettiin yli 50:n aihetta käsittelevän tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että kaikkein aktiivisimmin liikuntaa harrastavilla on noin neljänneksen pienempi todennäköisyys sairastua paksusuolisyöpään verrattuna kaikkein vähiten liikuntaa harrastaviin. Miehillä sairastumisen todennäköisyys pieneni hieman naisia enemmän.

Liikunnan ja paksusuolisyövän yhteyttä on tutkittu paljon. Tuore tutkimus erottautuu aiemmista tutkimustuloksista siten, että niissä ei ole kyetty esittämään määrällisiä arvioita siitä, minkä verran sairastumisen riski todella pienenee. Amerikkalaistutkijat saivat myös selville, että riski pienenee riippumatta siitä, missä muodossa liikuntaa harrastetaan. Joidenkin selvitysten mukaan jo säännöllinen kävely saattaa olla riittävää.

Tutkijoiden mukaan tutkimustulokset vain vahvistivat sitä tosiasiaa, että ihmisten elämäntavoilla voidaan vaikuttaa riskiin sairastua syöpään. Lisäksi he korostavat, että varsinkin paksusuolensyövässä aktiivisen liikunnan tulisi olla ehkäisevien toimenpiteiden kärkipäässä.

“Physical activity and colon cancer prevention: a meta-analysis.”
K Y Wolin, Y Yan, G A Colditz and I-M Lee.
Br J Cancer advance online publication, February 10, 2009.
RCH 40/05/09