Aktiivinen tiedonhaku saattaa vaikuttaa hoitoihin

  • artikkelit

Syöpäpotilailla, jotka hakevat aktiivisesti tietoa sairaudestaan internetistä ja muista medioista, on myös suurempi todennäköisyys saada uusimpia hoitoja lääkäreiltään. 

Tämä käy ilmi tuoreesta amerikkalaistutkimuksesta, johon osallistui 633 suolistosyöpäpotilasta Pennsylvanialaisesta syöpärekisteristä. Tutkimuksessa tarkasteltiin suolistosyöpäpotilaiden tiedonhaun aktiivisuutta ja sen vaikutusta kahden biologisen lääkkeen (bevasitsumabi ja setuksimabi) käyttöön. Tutkijat havaitsivat, että jos potilaat hakivat aktiivisesti tietoa internetistä ja muista medioista, heillä oli yli kolminkertainen mahdollisuus saada edellä mainittuja hoitoja verrattuna passiivisemmin tietoa etsineisiin potilaisiin. Lisäksi oma-aloitteisesti tietoa etsineiden joukossa kyseiset hoidot tunnettiin lähes kolme kertaa todennäköisemmin.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että suolistosyövän hoitoihin liittyvä tiedonhaku oli kokonaisuudessaan ollut melko aktiivista potilaiden keskuudessa. Jopa 69 % tutkimukseen osallistuneista kertoi etsineensä oma-aloitteisesti tietoa eri hoitovaihtoehdoista.

“Colon Cancer Patient Information Seeking and the Adoption of Targeted Therapy for On-Label and Off-Label Indications” Stacy W. Gray et. al. Cancer 2009;115:1424–34. February 23, 2009.
RCH 41/05/09